“ACE Group Consultants” MMC Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmiş, Biznes konsaltinq, Əmək/İnsan Resursları və Layihə İdarəetməsi sahəsində yüksək keyfiyyətli xidmətlər təmin edən konsaltinq şirkətidir.
2017-ci ilin noyabr ayından etibarən “ACE Group Consultants” şirkətinin Qazaxıstanda yeni ofisi rəsmi olaraq fəaliyyətə başladı.
10İLLİK TƏCRÜBƏ
30+YERLİ VƏ BEYNƏLXALQ MÜŞTƏRİ
80+İCRASI BAŞA ÇATDIRILMIŞ LAYİHƏ

XƏBƏRLƏR

İYUL 27, 2021ABŞ rəsmisi: “Azərbaycanda enerji mənbələrinin şaxələndirilməsini yüksək qiymətləndiririk”İYUL 24, 2021TAP rəsmisi: “Qaz bazarının iştirakçiları üzərinə uzunmüddətli öhdəliklər götürmək istəmir”İYUL 23, 2021Bu il Ceyhan limanından 150 tanker BTC nefti yola salınıb

ƏN SON LAYİHƏLƏR

ENERJİ SEKTORUNDA MALİYYƏ BƏRPA PLANININ HAZIRLANMASI /AİBBAZAR ARAŞDIRMASI/TƏQDİQATAZƏRBAYCANDA BƏRK MƏİŞƏT TULLANTILARININ İDARƏ OLUNMASIAZƏRBAYCANDA İSTEHSALÇININ GENİŞLƏNDİRİLMİŞ MƏSULİYYƏTİ (İGM)

MÜŞTƏRİLƏR